Poistenie sťahovania

Poistenie sťahovania

Poistenie sťahovaniaPri našich službách máme zabezpečené poistenie pri podnikaní v hodnote 150.000 €

Na žiadosť klienta vieme zabezpečiť pripoistenie Vášho sťahovaného majetku až do sumy 3,3 mil. €.
Príplatok sú 4 ‰ z celkovej sumy pripoistenia.

Pri poistnej udalosti treba dodržať nasledujúci spôsob:

  • poslať objednávku na sťahovanie
  • vypísať škodový protokol, ktorý obsahuje:
  • potvrdenie o vykonaní práce
  • rozsah poškodenia
  • kúpnu cenu tovaru
  • rozsah žiadanej náhrady
  • poškodenú vec treba odložiť a umožniť zamestnancovi poisťovne urobiť obhliadku a fotodokumentáciu rozsahu poškodenia
  • po obhliadke si dá zákazník poškodenú vec opraviť a zaplatí za opravu
  • faktúru vystavte na :SVD group s.r.o., Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, IČO: 35 917 326, IČ DPH: 2021941735

Zaplatená faktúra Vám bude v plnej výške vrátená.